İletişim Bilgileri

Ön Başvuru

Bilim Kültür ve Sanat Merkezi

 

Herkese açıklık: Herkesin yararlanabileceği biçimde yürütülür ve özel eğitim gerektiren bireyler için özel önlemler alınır. İhtiyaca uygunluk: Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak gerçekleştirilir. Süreklilik: Bireylerin hayat boyu yararlanabilecekleri biçimde düzenlenir. Planlılık: Kalkınma planları hedeflerine uygun şekilde; eğitim-öğretim, üretim, insan gücü, istihdam ilişkileri dikkate alınır. Yenilik ve gelişmeye açıklık: Programlar; öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ders araç-gereç, bilimsel ve teknolojik gelişmelere, çevrenin ve ülkenin ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir. Gönüllülük: Bireyin ve toplumun çalışmalara isteyerek katılımları esas alınır. Dünya genelinde yetişkin eğitiminin görüntüsü, toplumlara ve katmanlarına göre hayli çeşitlilik göstermektedir. Kursiyerlerimiz arasında; ev kadınları, genç kızlar ve erkekler, işsizler, halen bir işte çalışanlar, okuma yazma bilmeyenler, özürlüler, mahkumlar, yaşlılar, emekliler vb. toplumun her kesiminden insanlar bulunmaktadır. Örgün eğitimin herhangi bir kademesinden ayrılmış kursiyerlerimizin yanında bu kurumlardaki eğitimlerini en üst düzeyde tamamlamış olanlar da ESMEK eğitimlerini tercih edebilmektedir.