İletişim Bilgileri

Hakkımızda

Hakkımızda

ESMEK (Erbaa Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları)

Esmek; Erbaalıların kişisel birikimlerini yükseltmek, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, kent kültürü ve kentte yaşama konusunda donanımlarını artırmak, pasif tüketici olmaktan çıkıp aktif üretici olmalarına yardımcı olmak, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak, vb. amaçlarla kurulmuş, örgün eğitimi tamamlayıcı bir yaygın eğitim organizasyonudur. ESMEK eğitimleri, Erbaalıların içindeki yetenekleri keşfedip ortaya çıkarmakta, istihdam edilebilirliklerini artırmakta, farkındalık ve birikimlerini zenginleştirmekte, üretip gelir elde etmelerine imkan hazırlamalarını hedeflemektedir. Kursiyerlerimizi rehabilite eden, yalnızlıktan kurtaran, dostluklar kurdurarak sosyal bir çevre edindiren, özgüven kazandıran kurs merkezlerimiz birer kültür mozaiği olması açısından da önem taşımaktadır. Eğitimlere katılan gruplar, Erbaa’ nın kozmopolit yapısını yansıtmakta, yaş, din, dil, ırk, uyruk, cinsiyet, meslek, statü vb. hiçbir fark gözetilmeden pek çok insanı kurs merkezlerinde bir araya getirmektedir. Bu ortamlarda kültürel paylaşım ve değerler alışverişi en üst şekilde gerçekleşmektedir. ESMEK, verdiği eğitimlerle üretici hale gelmelerine katkıda bulunduğu kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerini aracısız olarak satışa sunabilecekleri merkezler açmaktadır. Eğitim aldıkları dallarda üretim yapan ESMEK kursiyerlerinin eserleri bu merkezlerde sanatseverlerin beğenisine sunulmaktadır. Böylelikle kursiyerlerimiz ürettiklerini gelire çevirmenin mutluluğunu yaşamakta ve ekonomik gelir elde etmektedir. ESMEK, sanat ve mesleki eğitimlerinin yanı sıra güncel, sosyal, kültürel vb. konularda, hayata hazırlayıcı, motive edici, kenti tanıtıcı seminerler düzenlemektedir. Seminerlerin tamamı kursiyerlere ve tüm Erbaalılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Seminerler kursiyerlere yönelik seminerler ve halka açık seminerler olarak iki şekilde düzenlenmektedir. Bilgi ve teknoloji çağı olan 21. yüzyılda küresel bir dönüşüm yaşayan dünyamızda, endüstriyel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak nitelikli teknik eleman ihtiyacı artmış, ülkemizde bu ihtiyacı karşılamak amacıyla mesleki ve teknik eğitim alanında yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

Hakkımızda