İletişim Bilgileri

Yeni Mahalle Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi

 • Anasayfa
 • Yeni Mahalle Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi
Yeni Mahalle Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi

Yeni Mahalle Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi

KADIN VE ÇOCUK YAŞAM MERKEZLERİNİN

KURULUŞ AMACI:

     Kendilerini eğitime ve insanlığa yarar sağlamaya adayan, üstün nitelikli, her bireyin "tek ve özel" olduğunun bilincinde olan, öteki ayırımı yapmadan insana değer veren anlayışıyla; kadın ve çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları, sportif faaliyetler ilk ve orta öğretim öğrencileri için eğitimlerini destekleyici birçok çalışma gerçekleştirmek.

 Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezleri başlıca belirtilen konular üzerinde hizmet verecektir.


 1. a) Hedef kitlenin kitap, süreli yayınlar, sesli ve görsel materyal ve internet yolu ile bilgiye kolayca ulaşmasını sağlamak,
 2. b) Okul öğretmenleri tarafından verilen günlük, aylık, yıllık ödevlerin araştırma ve hazırlanmasına imkân sunmak,
 3. c) Bilgisayar ve internetin yanı sıra daha çok şehir merkezlerinde bulunan kütüphanelere ulaşma olanağı olmayan çocuklara bu olanağı sunmak,

ç) Ders çalışma ortamları müsait olmayan çocuklara derslerini rahatça çalışabilecekleri bir ortam hazırlamak,

 1. d) Estetik, edebi, bilimsel, teknolojik, sosyal, ekonomik ve fiziksel etkileşimlerin dahil olduğu geniş bir deneyim yelpazesi sunarak kültürel ve sosyal hayatlarının zenginleşmesine yardımcı olmak ve onlara bu doğrultuda rehberlik etmek,
 2. e) Okul sonrasında arta kalan vakitlerini sokakta geçirmeleri yerine; keşfetme arzularını, ilgilerini ve hayal güçlerini canlandıran; yaşamları boyunca tükenmez bir öğrenme isteğine sahip olmalarını destekleyici gezi, toplantı, konferans, seminer vb. organizasyonlar tertip etmek, hobi çalışmaları yapmak ve vakitlerini bu yönde düzenlenen diğer aktivitelerle harcamalarına fırsat ve imkân hazırlamak,
 3. f) Bedensel ve zihinsel sporlar yapma imkânı sunarak; bu suretle kötü alışkanlıklardan ve kötü davranışlardan uzak kalmalarına, daha sağlıklı yaşamalarına yardımcı olmak,
 4. g) Hedef kitlede kent ve çevre bilincini oluşturma ve geliştirme yönünde faaliyetlerde bulunmak,
 5. h) Belirli aralıklarda hedef kitleye ve ailelere yönelik verilen hizmetler hakkında anketler düzenlemek,

ı) Kadınların merkezimize gelerek sosyal hayat içinde daha aktif rol almalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

 1. i) Paydaş kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde mesleki beceri kazandırıcı kurslar açmak ve organizasyonlar gerçekleştirmek,
 2. j) Hedef kitlenin hızla değişen dünyaya uyum sağlamasını temin edecek alt yapıyı oluşturarak başarılı ve mutlu bireyler olmalarını sağlamaktır,
 3. k) Velilere yönelik olarak davranım modelleri kazandırmak.